Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Yhdessä vahva – Vertek vahvistaa asemaansa

Vertekin johtoryhmän uudet kasvot: Pasi Arvola, Jiri Tähkänen ja Anna Suominen.
Johtoryhmän uudet kasvot. Sallila Sähköasennuksen liiketoimintajohtaja Jiri Tähkänen (keskellä) täydentää Vertekin johtoryhmää, jossa uusina kasvoina ovat aloittaneet Vertekin aluejohtaja Pasi Arvola ja talouspäällikkö Anna Suominen.

Sähkö-, tietoliikenne- ja automaatioalan moniosaaja Vertek vahvistaa asemaansa edelleen, kun sulautuminen Sallila Sähköasennus Oy:n kanssa toteutuu vuodenvaihteessa.

Viime vuonna samaan aikaan tässä lehdessä julkaistiin Vertekistä artikkeli, joka oli otsikoitu “Kasvuhaluinen paikallinen kumppani”. Toimitusjohtaja Simo Rosendahl linjasi silloin, että Vertek haluaa keskellä energia-alan murrosta varmistaa kaikin tavoin kehittymisen energia-alan edelläkävijänä.

Nyt vuotta myöhemmin yhtiö tiedotti sulautumissopimuksesta Sallila Sähköasennus Oy:n kanssa, minkä myötä Vertek nousee toimialansa suurimpien joukkoon Suomessa.

– Vahvistamme markkina-asemaamme ja kannattavuuttamme. Tämä on johdonmukaista kehitystä, johon suurimpana vaikuttajana on ollut toimintaympäristön muutos, toimitusjohtaja Rosendahl taustoittaa.

Varaudutaan ennakkoon

Toimiala on ollut viimeiset vuodet voimakkaassa muutoksessa. Tyypillisesti alan yritysten kannattavuudet ovat olleet heikkenemään päin eikä yt-neuvotteluiltakaan ole vältytty. Toimialalla on lähivuosina nähty useita yritysjärjestelyjä ja niiden määrä on todennäköisesti kasvussa.

– Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja faktat ovat toimineet herättäjänä. Muutoksessa on oltava mukana ja varautuminen on tehtävä mieluummin ennakoivasti. Volyymin kasvu on monesta näkökulmasta välttämätön. Kannattavuutta on haettava kasvavien volyymien, ei prosenttien kautta. Henkilöstölle haluamme tarjota enemmän työ- ja kehittymismahdollisuuksia.

Energiayhtiöiden investoinnit maakaapelointiin ovat olleet viime vuosina kasvussa, mutta ne kääntyvät tulevina vuosina laskuun. Tällä on iso merkitys Vertekin kaltaisille yhtiöille. Kun verkkoyhtiöiden toimitusvarmuus paranee maakaapelointiasteen kasvaessa, vaikutukset liiketoiminta- ja palvelumalleihin voimistuvat.

– Toisaalta ydinliiketoimintoihimme edellisten lisäksi kuuluvat kiinteistöurakointi ja teollisuuden palvelut sekä suunnitteluliiketoiminta tarjoavat luontaista kasvua. Digitalisaatiollakin tulee jatkossa olemaan enemmän merkitystä ja esimerkiksi erilaiset älykotiratkaisut yleistyvät. Myös sähköautoilun ja aurinkoenergian yleistyminen näkyy toiminnassamme ja on tärkeää saada kasvaviin uusiin liiketoimintoihin lisää volyymia ja resursseja.

Vahvoja paikallisia omistajia

Vertek on Vakka-Suomen Voiman ja Rauman Energian omistama yhtiö, joka saa sulautumissopimuksen myötä kolmannen vahvan omistajan, Sallila Energian.

– Tässä syntyy yhdessä vahva organisaatio, jolla on kolme vahvaa paikallista ankkuriomistajaa. Olemme muutoksen jälkeen isompi toimija, jolla on enemmän mahdollisuuksia. Tämä näkyy myönteisesti työntekijöille, asiakkaille, omistajille ja sidosryhmille, Rosendahl lupaa.