Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Sankaritarinat syntyvät tehtaan arjessa

Valmet Automotiven Tomi Salo

Valmet Automotive on yksi maamme aktiivisimpia rekrytoijia ja alueellisesti yksi suurimmista työllistäjistä. Uudenkaupungin autotehtaalta lähtee vuositasolla maailmalle keskimäärin 100 000 Daimlerin tilaamaa autoa. Henkilöstöjohtaja Tomi Salo tietää, että tehtaan merkitys levittyy laajalti koko länsirannikolle.

1. Uusi vuosi 2021 on pyörähtänyt käyntiin. Mitä autotehtaalle kuuluu uuden vuoden alussa ja minkälaisin silmin katsotaan tulevaisuuteen?

– Takana on opettavainen vuosi, josta jäi paljon uutta käteen. Seuraamme tilannetta tarkoin ja etenemme sen mukaan. Kaiken kaikkiaan tilanne näyttää meillä hyvältä. Teimme syksyn aikana rekrytointia, jonka pohjalta meillä on aloittanut ja aloittaa yhteensä noin 300-400 uutta työntekijää.

– Toimimme sopimusvalmistajana, joten kilpailukykymme on oltava koko ajan korkealla tasolla. Reagoimme nopeasti ja joustavasti ajan vaatimuksiin. Tästä yhtenä esimerkkinä se, että olemme viimeisen 12 kuukauden aikana käynnistäneet neljät YT-neuvottelut ja kolme rekrytointikampanjaa, eli reagoineet siihen, mitä maailmalla tapahtuu ja onnistuneet siinä. Tästä syystä olemme palanneet näin nopeasti koronakevättä edeltäneelle tasolle, mihin välttämättä muut eivät ole pystyneet.

2. Olet työskennellyt Valmet Automotivella 13 vuotta ja nykyisessä toimessasi keväästä 2016 alkaen. Oliko autotehtaalla työskentely paljasjalkaiselle uusikaupunkilaiselle itsestäänselvä urasuunnitelma?

– Oma isäni on työskennellyt autotehtaalla toimihenkilönä 1980-luvun lopulta lähtien ja itse ajattelin aikanaan nuorena miehenä, etten jää Uuteenkaupunkiin, enkä ainakaan autotehtaalle. Toisin kuitenkin kävi, sillä muutin opiskelemaan Raumalle, mutta tulin tekemään päättötyöni tehtaalle. Asiat loksahtivat kohdalleen ja jäin tälle tielle.

– Omasta työstäni tekee mielekkään ainutlaatuinen toimiala ja sen nopeat muutokset. Meidän tulee reagoida nopeasti markkinoiden tapahtumiin, jotka vaativat aina isoja liikkeitä. Olemme siis jatkuvasti niin sanotussa sykkeessä ja se sopii minun luonteelleni.

3. Autotehdas ei nuku juuri koskaan, sillä autoja valmistuu viitenä päivänä viikossa ympäri vuorokauden. Jokaisessa kolmessa vuorossa työskentelee noin 1000 ihmistä. Miten toiminta ja arki autotehtaalla on muuttunut vuosien varrella?

– Isoin muutos näkyy varmasti automaatioasteen kasvuna, mutta perustekeminen on pysynyt siinä mielessä samana, että autojen rakentaminen on edelleen pääsääntöisesti käsityötä. Samaan aikaan kun automaatioaste on noussut, on myös henkilöstömäärä kasvanut, eli automaatio ja robotiikka eivät meidän tapauksessamme vie työtä, vaan tuovat sitä.

Valmet Automotiven Tomi Salo

4. Olette yksi Suomen aktiivisimmin rekrytoivista yrityksistä. Viimeisen neljän vuoden aikana henkilöstömääränne on kasvanut lähes 3000 ihmisellä. Mitkä asiat koet tänä päivänä rekrytoinnin suurimmiksi haasteiksi ja miten näihin haasteisiin vastataan?

– Parhaillaan työllistämme Uudessakaupungissa suoraan reilut 3500 työntekijää ja sen lisäksi välillisesti noin 500 henkilöä erilaisten ulkopuolelta ostettujen palveluiden kautta. Suurin haaste rekrytoinnissa on työvoiman saatavuudessa, johon on vaikea vaikuttaa. Sen sijaan tuotannollisen työn houkuttelevuus sekä siihen liittyvien asenteiden ja mielikuvien muutos ovat asioita, joihin voimme vaikuttaa. Meillä on runsaasti kokemusta siitä, että kun tänne tullaan töihin, huomataan hyvin nopeasti, kuinka mielenkiintoista teollinen työ on ja kuinka hyvät kehittymismahdollisuudet täällä on.

5. Mielikuvia on muuttanut omalta osaltaan Autotehtaan sankarit -kampanja, joka on herättänyt laajalti positiivista huomiota. Onnistuneen kampanjan avulla Valmet Automotive rekrytoi vuonna 2017 kymmenen kuukauden aikana peräti 2400 henkilöä. Miten kyseinen kampanja rakentui?

– Aiemmin olimme pärjänneet laittamalla lähipaikkakuntien lehtiin rektytointi-ilmoitukset, mutta syksyllä 2016 asiakkaan luottamus meihin kasvoi ja sen myötä kysyntä. Tiedostimme, että meidän tulisi rekrytoida kerralla noin 1000 henkilöä, joka tosin sitten kasvoi 2000 henkilöön. Siinä missä työelämässä ennen arvostettiin vakaata työtä, nykyään painotetaan paljon myös muuta elämää ja mahdollisuuksia sen ympärillä.

– Me olemme iso työantaja ja monien kulttuurien suuri yhteisö. Haluamme tuoda esiin ihmiset, jotka tätä työtä tekevät, sekä kertoa siitä, mitä meillä on tarjota. On ensisijaisen tärkeää, että työantajamielikuva perustuu todellisuuteen, muutoin tie on hyvin lyhyt. Kun kerrotaan todellisia tekijäkokemuksia ja -ajatuksia, ollaan toden ytimessä. Tähän perustuu Autotehtaan sankarit.

– Sankari-idea tuli meiltä sisältä, ja sankaruuden voi ymmärtää monella tavalla. Olemme nousseet vaikeuksista jaloillemme sekä tehneet uutta ja entistä hienompaa. Kampanjan avulla halusimme häivyttää sellaista tietynlaista tylsän, perinteisen teollisuusalan mielikuvaa. Meillä työyhteisö on sitoutunut toisiinsa ja yhteiseen porukkaan. Tiukan tahdin toistotyössä voi olla rentoa ja mukavaa, ja halusimme sen välittyvän.

#autotehtaansankarit-avainnauha

6. Kahdeksanosainen Tehtaan sankarit – Onnea etsimässä -dokumenttisarja esitettiin televisiossa YLE:n kanavilla. Minkälainen kokemus oli ja mitä se toi tullessaan?

– Tuotanto lähti YLE:n ehdotuksesta ja olimme innoissamme mukana. Meidän osuutemme itse kuvauksissa oli pieni, mutta se auttoi meitä sekä varmasti koko teollisuudenalaa. Sarjassa tuotiin esiin kansantaloudelle tärkeää asiaa, eli työn perässä muuttamista ja alanvaihtoa.

7. Autotehtaalla työskentelyyn liittyy erilaisia myyttejä. Minkälaisiin ennakkoluuloihin törmäät?

– Meillä työskentelee noin 3000 henkilöä tuotannossa erilaisissa tehtävissä, kuten kokoonpanossa tuotantolinjalla, prosessinvalvontatehtävissä ja robotiikan tukitöissä. Lisäksi meillä on lähes 600 asiantuntijaa laajalla skaalalla eri tehtävissä. Esimerkiksi me HR-puolella, kuten myös vaikkapa logistiikassa, tuemme arjen sujumista.

– Isoin myytti liittyy tuotantotyöhön ja siihen, että tulisi tuntea autot ja niiden toiminnallisuudet. Joissain tehtävissä tulee olla syvällistä osaamista, mutta iso osa työtehtävistä on sellaisia, ettei tarvitse ymmärtää autoista kauhean paljon.

– Toinen vahvana elävä ennakkoluulo on se, etteivät naiset voisi työskennellä autoteollisuudessa. Tämän myytin murtamiseksi olemme tehneet paljon töitä. Vaikka teemme töitä käsin ja seisten, ei työ ole siinä mielessä raskasta, etteivätkö naisetkin voisi sitä tehdä. Esimerkiksi maalaamossa painottuu pitkäjänteisyys, kyky pikkutarkkaan tekemiseen, tarkkaan värinäköön ja hyvään käsi-silmäkoordinaatioon. Toisin sanoen samoihin asioihin kuin vaikkapa parturi-kampaajan ammatissa.

– Me koulutamme itse, sillä vastaaviin työtehtäviin soveltuvaa koulutusta ei Suomesta löydy. Toki se helpottaa, jos taustalla on kokemusta käsillä tekemisestä, mutta meille tärkeintä on hyvä tyyppi ja motivaatio sekä halu ja kyky oppia uutta.

8. Uudenkaupungin autotehtaan tiloissa käynnistetään sähköautojen ajo-akkujen suurtuotanto kuluvan vuoden aikana. Tämä vaatii varmasti jälleen uusia rekrytointeja, joten milloin ja minkälaisia sankareita näihin tehtäviin rekrytoidaan?

– Rekrytoimme tänne noin 200 ihmistä. Lisäksi palkkaamme Salossa jo toimivaan akkutehtaasemme lisää henkilöstöä. Akkutuotanto alkaa Uudessakaupungissa kesällä ja rekrytointi käynnistyy tämän hetkisen arvion mukaan maaliskuun aikana. Jos verrataan autojen rakentamista ja akkutuotantoa, ovat työt hyvin samankaltaisia. Komponentit ja niiden koko sekä lopputuote ovat erilaisia, mutta itse tuotantotyössä erot ovat varsin pieniä.

Valmet Automotiven Tomi Salo Uudenkaupungin automuseossa

9. Uudessakaupungissa on tehty autoja jo 52 vuoden ajan. Minkälainen merkitys kotipaikkakunnalla ja lähialueilla on tehtaallenne? Entä toisinpäin?

– Merkitys on molemmin puolin valtava ja se koostuu monesta asiasta. Suora työllistämisvaikutus on iso, kuten myös välilliset vaikutukset. Meidän toimintamme työllistää esimerkiksi kuljetusliikkeitä ja Uudenkaupungin satamaa, kuten myös paikallisia palveluita ja niiden toimintaa. He ovat reagoineet muun muassa aukioloaikojen osalta sen mukaan, että tehtaalla tehdään vuorotyötä ja jokaisella on mahdollisuus päästä ruokakauppaan

– Vaikutus heijastuu myös ympäristökuntiin, pääasiassa Raumalta Turkuun. Tämän myötä myös liikennemäärät ovat luonnollisesti kasvaneet viimeisen vajaan viiden vuoden aikana. Alueelliset investoinnit, kuten tie- ja rakennushankkeet, ovat tärkeässä roolissa, kun alueella toimii paljon isoa teollisuutta.

– Olemme tehneet Uudenkaupungin lisäksi myös Rauman ja Laitilan kaupunkien kanssa tiivistä yhteistyötä rekrytoinnissa. Esimerkiksi vuosina 2017-18 kiersimme yhdessä Suomea markkinoimassa alueellisia mahdollisuuksia.

10. Elämä ei ole vain työtä, sillä myös vapaa-aika on tärkeä osa ihmisten arkea. Minkälainen ympäristö Uusikaupunki on asua ja elää?

– Uusikaupunki on ihmisen kokoinen kaupunki, jossa on mielestäni kaikki, mitä tarvitaan. Meillä on hyvät harrastusmahdollisuudet ja riittävät palvelut. Täällä myös investoidaan tulevaisuuteen, mistä hyvänä esimerkkinä uuden uimahallin ja koulukampuksen investoinnit. Alueen tulevaisuus näyttää siis todella valoisalta.

– Näen itse perheellisenä Uudenkaupungin hyväksi paikaksi asua. Täältä on myös hyvät yhteydet moneen suuntaan. Itse viihdyn merellisyyden, eli mökkeilyn ja veneilyn sekä golfin parissa.

Valmet Automotiven Tomi Salo

Autotehtaan sankarin kolme tärkeintä ominaisuutta:

1. Halu oppia uutta

– Kaikki me tiedämme, ettei maailma ole stabiili, vaan työtehtävät ja ammatit muuttuvat. Näin ollen on tärkeää omata jatkuva halu kehittää omaa osaamista ja tietotaitoa. Sellaista maailmaa ei enää ole, jossa opiskellaan yksi ammatti ja mennään sillä eläkeikään asti. Jokaisen meidän on oltava valmis oppimaan uutta.

2. Avoimuus uutta kohtaan

– Viimeistään viime vuosi opetti koronan myötä sen, että vastaan voi tulla sellaisia asioita, joihin emme voi itse vaikuttaa. Sitä voi joko jäädä märehtimään tai ryhtyä miettimään, mitä uutta kohti voi lähteä. Nämä asiat tulevat vastaan myös työelämässä, sillä ajan myötä työtehtäviä loppuu, kun digitalisaatio ja työn tekemisen tapa muuttavat maailmaa. Samaan aikaan tulee kuitenkin iso määrä uusia työtehtäviä tilalle. Tällöin on kyettävä reagoimaan avoimin mielin uusiin asioihin.

3. Motivaatio

– Omalla motivaatiolla ja halulla pääsee yllättävän pitkälle. Motivaatiota usein ulkoistetaan itsestä pois ja sanotaan, että työnantaja päättää. Jokainen pystyy kuitenkin itse päättämään asioita omassa elämässään, ja kun on johonkin motivoitunut, niin myös työantaja huomaa sen.