Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Saisiko olla vihreää sähköä?

Kyllä kiitos, mutta miten se oikein tuotetaan? Miten voin varmistua sähkön vihreydestä? Voinko jotenkin vaikuttaa asiaan?

Kuten moni lienee huomannut, iso osa sähkösopimusten markkinoinnista nojaa vahvasti vihreyteen. Pelkkä sähkösopimuksen nimi ei kuitenkaan välttämättä kerro koko totuutta, joten vihreää sähköä haluavan kannattaa perehtyä asiaan huolellisesti.

Kuluttajien tieto sähkön alkuperästä on useiden kyselytutkimusten perusteella melko hataraa, mutta kuitenkin kiinnostus oman sähkösopimuksen ympäristöarvoja kohtaan on kasvanut merkittävästi.

Suomessa yleisimmät uusiutuvan energian tuotantotavat ovat vesi-, bio-, tuuli- ja aurinkovoima. Energiateollisuus julkaisi vastikään tilastoja, jotka kertovat tuulisähkön syrjäyttäneen pysyvästi kivihiilellä tuotetun sähkön suomalaisilla energiamarkkinoilla.

– Päästöoikeuksien hinta on viisinkertaistunut viimeisten kahden vuoden aikana. Tämä heikentää kivihiilisähkön kilpailukykyä. Samalla tuulisähkön volyymit ovat kasvaneet, kun tuulivoimalaitosten rakentamisesta on tullut taloudellisesti kannattavaa ilman valtiollisia tukia, Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä kommentoi.

Tällä hetkellä suomalaisesta sähköntuotannosta yli 80 prosenttia on hiilidioksidivapaata.

Miten asia on paikallisesti?

Lännen Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen sanoo, että mikäli asiakas ei ole toisin valinnut, on hänen ostamansa sähkö tuotettu sekalaisilla tuotantomuodoilla. Toisaalta tietyt sähkösopimukset voivat sisältää automaattisesti vihreää sähköä. Näin on esimerkiksi Lännen Omavoiman OMA Koto 24 kk -sähkösopimuksessa, joka on aina 100-prosenttisesti vihreä valinta.

Kuittinen myös muistuttaa, että Lännen Omavoimalla on OMA Vihreä -niminen tuoteominaisuus, jonka voi liittää pienellä lisähinnalla mihin tahansa Lännen Omavoiman sähkösopimukseen. Samassa yhteydessä asiakas saa valita haluamansa tuotantomuodon.

– Useat asiakkaamme ovat tehneet pienen teon ympäristön puolesta ja ostavat sähkönsä alkuperätakuilla varmennetuilla tuotantomuodoilla. Alkuperätakuujärjestelmä varmistaa sen, että sähkönmyyjän vihreänä myymä sähkö todella on tuotettu tuuli-, vesi-, bio- tai aurinkovoimalla. Jo muutamalla eurolla kuukaudessa asiakkaamme voivat valita ympäristön kannalta kestävämmän vaihtoehdon ostamalleen sähkölle.

Missä vihreä sähkö tuotetaan?

Lännen Omavoima ostaa omistajayhtiöidensä sähköntuotanto-osuuksien alkuperätakuita tarvittavan määrän. Suurin osa omistajayhtiöiden, Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman, osittain tai kokonaan omistamista tuotantolaitoksista tuottaa uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.

Tuotanto-osuuksia on eri puolilla Suomea, mutta lähimmillään asiakas voi valita tuotantomuodoksi Raumalla tuotetun biovoiman. Rauman Biovoima muuntaa energiaksi teollisuuden sivutuotteita, biolietettä ja metsäteollisuuden puu- ja hakkuutähteitä. Uusiutuvat polttoaineet ja tarkka prosessien hallinta sekä savukaasujen nykyaikainen puhdistus takaavat Rauman Biovoiman vihreyden.

Noin 25 prosenttia Rauman Biovoimassa käytettävästä polttoaineesta muodostuu paperi- ja sellutehtaan prosessien sivutuotteina syntyvästä purusta, puun kuoresta ja hakkeesta. Toiset noin 25 prosenttia polttoaineesta tulee lähialueiden sahoilta ja hakkuutyömailta purun ja risujen muodossa.

– Kaikki puu, mitä paperi- ja sellutehtaalle otetaan sisään, hyödynnetään. Viimeistään täällä energiantuotannossa, Rauman Biovoiman toimitusjohtaja Timo Pitkänen sanoo.

Loput polttoaineesta muodostuu muun muassa puhtaasta kierrätyspuusta sekä jätevedenpuhdistuksen kautta syntyvästä biolietteestä, joka kuivataan ennen polttoa.

Lännen Omavoiman toimittaman sähkön alkuperä 2018
Lännen Omavoiman toimittaman sähkön alkuperä 2018

Tiesitkö, että...

Sähkön hinta markkinoilla muuttuu todellisuudessa tunneittain, vaikka suurimmalle osalle asiakkaista muutos ei olekaan nähtävillä johtuen yksihintaisista sopimuksista. Oman sähkönkulutuksen siirtäminen edullisemmalle tunnille pienentää tuntipohjaisella sopimuksella sähkönsä ostavien henkilöiden sähkölaskun lisäksi myös hiilidioksidipäästöjä. Tämä johtuu siitä, että mitä korkeammaksi tuntihinnat nousevat sitä saastuttavammilla tuotantomuodoilla sähköä joudutaan tuottamaan. Vastaavasti, jos sähkön tuntihinta on matalalla on se todennäköisesti tuotettu päästöttömillä tuotantomuodoilla, kuten tuuli-, vesi- ja ydinvoimalla.