Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Paikallisen sähkönmyyjän terveiset

Lännen Omavoima
Osa Lännen Omavoiman henkilökunnasta kokoontui ryhmäkuvaan. Kuvassa Heli Ruutu (vas.), Laura Ämmälä, Tuulia Linnala-Nieminen, Anne Pennanen, Vesa Syrjärinne, Marko Kuittinen, Hanna Vainiotalo-Kivimäki, Marjo Nylund ja Sari Airola.

Lännen Omavoiman henkilöstö muodostuu kolmesta yhtiön työntekijästä sekä omistajayhtiöiden Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman asiakaspalvelu- ja viestintähenkilöstöstä. Lännen Omavoimaa johtaa Rauman Energian toimitusjohtaja Marko Haapala.

Kaikkien yhtiöiden asiat hoituvat helposti yhdessä ja samassa asiakaspalvelussa (02) 880 0 880. Kuluttajamyynnistä vastaa Anne Pennanen. Hänen vastuullaan ovat erilaisten kampanjoiden toteutus, sähkönmyynnin kilpailutilanteen seuranta sekä päättyvien sopimusten jatkotarjoukset. Asiakaspalveluhenkilöstömme ottaa yhteyttä asiakkaisiin myös myyntiasioissa, joten älä ylläty, jos saat puhelun Lännen Omavoimasta.

Yritysmyynnistä ja yhdistysten sopimuksista vastaa Sari Airola. Hänen vastuullaan ovat lisäksi asiakkuudenhallintaan ja laskutukseen liittyvät järjestelmät. Pyrimme parantamaan palveluamme jatkuvasti kehittämällä myös Online-palveluamme, jossa voit hoitaa sopimusasioitasi vuorokauden ympäri. Asiakkaille myymänsä sähkön Lännen Omavoima hankkii pohjoismaisesta Nord Pool -sähköpörssistä tai omistajayhtiöiden omistamista tuotantolaitoksista. Sähkön markkinahinnat eli spot-hinnat muuttuvat tunneittain ja hintavaihtelut voivat olla suuria.

Lännen Omavoimassa sähkön hankinnasta sekä riskienhallinnasta vastaa Marko Kuittinen. Hän pyrkii ajoittamaan hankinnat siten, että voimme tarjota toistaiseksi voimassa olevissa ja määräaikaisissa sopimuksissa kilpailukykyisiä ja vakaita hintoja. Spot-hinnoittelu toimii perusteena Oma Spot -tuotteelle, jossa asiakkaan käyttämä sähköenergia laskutetaan jokaiselta tunnilta sähköpörssin tuntihinnalla (+marginaalilla) etäluentaa hyväksi käyttäen.

Asiakaspalvelijamme kertovat mielellään lisää kaikista vaihtoehdoistamme.