Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Onko energiatodistuksesta hyötyä?

Energiatodistus tarvitaan aina asuntoa myytäessä ja vuokratessa. Jos energiatodistus on laskettu ammattitaidolla ja siihen on panostettu kunnolla, voi sitä hyödyntää muutenkin.

Parasta hyvin laaditussa energiatodistuksessa ovat esitellyt toimenpide-ehdotukset, jotka tähtäävät laskennallisen ostoenergian ja E-luvun parantamiseen.

Ehdotukset antavat omistajalle konkreettisia keinoja energiakulutuksen pienentämiseksi. On siis suositeltavaa ottaa toimenpide-ehdotukset vakavaan harkintaan, suunnitella mahdollisia muutoksia ja ryhtyä tuumasta toimeen.

Varteenotettavia toimenpiteitä:

  • Yläpohjan lisäeristys: Yläpohjan lisäeristäminen, kun villaa on 300 mm tai alle on järkevää, vaikka takaisinmaksuaika olisi kymmenenkin vuotta.
  • Ulkoseinät ja koko rakennusvaippa: Uusi lisäselvitysmenetelmä, rakenteiden U-arvon mittaus. Mittaus antaa tarkemman ja totuudenmukaisemman lopputuleman ja sitä kautta myös merkittävästi tarkemmat laskelmat hanke/korjaussuunnitelmaa varten.
  • Maalämpö: Kohteissa, joissa on varaava sähkölämmitys, öljy- tai kaukolämmitys, on maalämpö yleensä hyvin tai erittäin hyvin kannattavaa, sillä takaisinmaksuaika on 8-14 vuotta.
  • Ikkunoiden vaihto kaksilasisista nykyaikaisiin energiaikkunoihin: Vanhat kaksilasiset ikkunat suositellaan vaihtamaan uusiin energiatehokkaampiin ikkunoihin.
  • Lämmöntalteenotto: Lämmöntalteenotto kohteissa, missä on jo koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä sekä yli 15 vuotta vanhat laitteet, kannattaa uusia.
  • Lämpöpumput: Lämpöpumput ovat suositeltuja yleensäkin vesikiertoisissa kohteissa ja ilmalämpöpumppu suoran sähkölämmityksen kohteissa.
  • Rakenteiden tiivistäminen: Maavaraisen laatan päälle rakennetuissa pientaloissa on suositeltavaa rakennuksesta riippuen tiivistää rakenteita, sillä rakenteessa voi olla rakoja, joista tulee epäpuhtauksia sisäilmaan.
  • Lämpökuvaus: Rakennuksen lämpökuvaus on rakenteita rikkomaton menetelmä, jonka avulla voi löytää selviä lämpövuotokohtia, esim. eristämättömät rakenteet, raot rakenteissa, jne.
  • Energiahinnan muutokset: Ostoenergian hinnan muutokset tulisi huomioida riskianalyysinä. Lähtökohtaisesti energian hinta nousee pitkällä aikavälillä.

Tiedätkö, paljonko kulutat?

Pientalo-omistajan tulee tarkastaa myös energiatodistukseen kirjattu toteutunut energiankulutus.

  • Tässä kohdassa on esiteltynä kiinteistön toteutunut ostoenergia yhteensä, mikäli luvut ovat olleet energiatodistusta laskettaessa tiedossa. Toteutuneiden kulutuslukemien tieto on hyvä asia, mutta pientaloissa ne ovat harvoin luotettavalla tasolla. Tämä johtuu siitä, että taloa harvoin käytetään standardilaskelman mukaisesti. Esimerkiksi yhden iäkkäämmän henkilön käyttämä ostoenergian käyttö on eri tasolla, kuin kuusihenkisen lapsiperheen, huomauttaa Raksystems Insinööritoimisto Oy:n johtava energia-asiantuntija Antti Hatsala.

Kulutustottumusten muuttamiseksi ja tätä kautta taloudellisten säästöjen saavuttamiseksi on tärkeää tiedostaa nykyisen ostoenergian tarve ja osata hyödyntää olemassa olevan energiatodistuksen anti. Se on ennen kaikkea avain taloudelliseen kiinteistönpitoon.

Onko sinulla oikeanlainen sähkösopimus? Tutustu Lännen Omavoiman edullisiin vaihtoehtoihin ja löydä juuri sinun tarpeisiisi sopiva: www.lannenomavoima.fi/kotitalouksille