Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Paikallinen hahmo: Johanna Luukkonen Laitilasta Raumalle

Johanna Luukkonen

Laitilan kaupunginjohtajana vuodesta 2017 lähtien toiminut Johanna Luukkonen siirtyy noin 30 kilometriä pohjoiseen, kun hän aloittaa työnsä Rauman kaupunginjohtajana 1.7.2020. Luukkonen kuvailee kahta naapurikaupunkia sisaruksiksi, joista löytyy paljon yhtäläisyyksiä ja ainutlaatuisia vahvuuksia.

1. Sinut valittiin Rauman kaupunginjohtajan tehtävään kymmenen hakijan joukosta. Miltä tuntuu jättää taakse tuttu ympäristö ja suunnata kohti uutta?

– Tuntuu tietenkin todella hyvältä. Olen työskennellyt Laitilassa aktiivisesti julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa, ja Rauma on ollut koko ajan lähellä. Molemmilla paikkakunnilla on sama vahva elinvoimaisuus ja omat vahvuutensa, joskin Raumalla monet asiat ovat luonnollisesti hieman suuremmassa mittakaavassa.

– Olen saanut olla ylpeä siitä tekemisestä, mitä olen Laitilassa nähnyt ja varmasti samaa tulen näkemään myös Raumalla. Raumalla on vahva historia ja tausta. Tulen ulkopuolelta ja siinä on varmasti omat etunsa. On tiettyjä asioita, joita on tehty iät ja ajat samalla tavalla. Tällöin ulkopuolisen katsantokanta voi tuoda sellaista näkemystä, jonka avulla eri toimintoja voidaan punnita ja nähdä toisin.

2. Minkälaisen Laitilan jätät seuraajallesi ja minkälaisiin saappaisiin hyppäät siirtyessäsi Raumalle?

– Laitila on virkeä ja yrittäjäystävällinen paikkakunta, jonka vahvan pohjan ansiosta kaupungissa tullaan pärjäämään myös haasteellisissa tilanteissa. Elinkeino, kunta ja kolmas sektori tekevät tiivistä yhteistyötä, jonka avulla asiat tapahtuvat tarvittaessa todella nopeasti. Tällaisen toimivan kombon avulla asioita työstetään ja viedään eteenpäin yhdessä.

– Arvostan Rauman monimuotoisuutta ja historiallista ajattelutapaa, jossa uskalletaan katsoa rohkeasti myös tulevaisuuteen. Rauma tunnetaan Suomessa ja maailmalla hyvistä ja rohkeista ratkaisuista, joiden eteen sekä kaupunki että paikalliset toimijat tekevät yhdessä töitä. Vahva elinkeino kasvattaa vetovoimaa esimerkiksi osaavan työvoiman osalta, mutta samaan aikaan kaupungin tulee mahdollistaa edellytykset toiminnalle, asumiselle ja elämiselle.

3. Kaupunginjohtajan tehtävänä on kehittää kaupunkiorganisaatiota ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hän vastaa osaltaan Rauman vetovoiman ja pitovoiman lisäämisestä sekä vahvistaa kaupungin menestymisen edellytyksiä myös kulttuurin, matkailun ja kansainvälisyyden osalta. Mitä tämä tarkoittaa käytännön tasolla?

– Kaupunginjohtaja on tietyllä tapaa keulakuva, veturi ja tukija, mutta kukaan ei voi tehdä asioita yksin. On kyse sitten politiikasta, matkailusta tai elinkeinoelämästä, edellyttää toimiva arki eri verkostojen tiivistä yhteistyötä. Haluan kuulla ja olla vahvasti vuorovaikutuksessa niin toimijoiden, kaupunkilaisten kuin työntekijöidenkin kanssa. Tämä vaatii luonnollisesti aikaa, mutta pitkässä juoksussa asiat ja ihmiset tulevat varmasti tutuiksi.

4. Elämme vallitsevassa Korona-viruspandemiassa haastavaa aikaa monella eri sektorilla sekä taloudellisesti, toiminnallisesti että henkisesti. Mitkä asiat korostuvat nyt kaikessa tekemisessä?

– Huoli ihmisten terveydestä ja toimeentulosta on kaikilla suuri, mutta silloin kun rakenteet ovat kunnossa ja perusteet hallussa, on asioiden hoitaminen selkeää ja tiedetään, mitä kuuluu tehdä. Olen saanut ilolla seurata, miten esimerkiksi Laitilassa ne asiat, joita on tehty jo aiemmin huolellisesti, ovat kantaneet myös kriisitilanteessa. Yhteisöllisyys, jatkuva vuorovaikutus ja yritysten tukeminen korostuvat, vaikeassa paikassa kaikkien tulee auttaa toisiaan.

5. Kaupungin organisaatio on iso ja kattaa suuren määrän henkilöstöä. Mitkä ovat mielestäsi hyvän johtajan tärkeimmät työkalut ja miten niiden tulee näkyä arjessa?

– Tärkeintä on olla aidosti läsnä. Suurin virhe, jonka johtaja voi tehdä on olla paikalla, mutta ei läsnä. Itsensä johtaminen on tärkeää, ja mikäli sitä ei hallitse, on vaikeaa johtaa muita. Lisäksi on luotettava toisten tekemiseen. Näihin elementteihin pohjaan oman tapani toimia. Kun sovin jotain, niin sopimus pitää, ja samaa edellytän myös muilta.

6. Viestit aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Minkälainen rooli somella on nykypäivän viestinnässä?

– Yksi osa kaupunginjohtajan roolia on tuoda kunnalle näkyvyyttä, ja sosiaalinen media mahdollistaa tälle yhden tavan. Eri kanavilla tavoitan eri kohderyhmät, joiden kanssa toimia ja vaikuttaa. Facebookissa kohtaan kuntalaisia ja avaamme erilaisia keskusteluita, kun taas Twitterissä kohtaan paljon asiantuntijuutta ja erilaisia sidosryhmiä, kuten ministeriöitä ja medioita. Twitterissä monet asiat saadaan nostettua tietoisuuteen, vietyä eteenpäin ja luotua jopa erilaisia ilmiöitä. LinkedIn mahdollistaa verkostoitumisen, jonka kautta voin nostaa Laitilan ja tulevaisuudessa Rauman toiminnallisuuksia esiin.

7. Jokainen meistä tarvitsee virtaa omaan arkeensa. Mistä sinä haet vastapainoa vaativalle työlle, eli kuinka lataat omat akkusi?

– Liikunta on erittäin hyvä energian lähde. Minut löytää usein ryhmäliikuntatunneilta sekä lenkki-, pyörä- ja maastopyöräpoluilta. Luonto on tällä alueella todella upeaa. Istahdan usein kallioille rauhoittumaan ja pohtimaan maailmanmenoa.

8. Mitä sinun kevääseen ja kesään kuuluu?

– Tämä kevät ja kesä ovat varmasti hieman erilaisia kuin aiemmat. Osallistun mielelläni monipuolisesti tapahtumiin, joita sekä Laitilassa että Raumalla on aina järjestetty paljon. Kesällä viihdyn veden äärellä ja golf-kentällä, molemmissa on kyse henkisestä hyvinvoinnista.

9. Terveiset Omaa voimaa -lehden lukijolle?

– Välitetään lähellä olevasta yhteisöstä ja omista läheisistä, mutta myös verkostoista, elinkeinoelämästä ja ympäristöstä. On tärkeää, että mietimme päivittäisiä valintoja niin, että ne vievät eteenpäin meidän kaikkien yhteistä hyvinvointiamme.

Johanna Luukkonen

Johannan vinkit toimivaan ja energiseen arkeen:

1. Rakasta arjen rutiineja

– Herää aikaisin, syö hyvin ja pidä huolta omasta kunnostasi sekä fyysisesti että henkisesti. Nämä ovat minulle tärkeitä asioita ja ne auttavat jaksamaan.

2. Arvosta oman alueen toimintaa

– On kyse sitten työstä tai vapaa-ajasta, meillä on hyvät puitteet asua ja elää. Sekä Laitilassa että Raumalla on upeat olosuhteet ja kaunis luonto, johon kannattaa tutustua.

3. Uskalla olla ylpeä siitä, mitä on jo olemassa

– Näen ulkopuolisen silmin paljon asioita, jotka ovat Raumalla ainutlaatuisia. On selvää, että paikalliset näkevät nämä itsestäänselvyytenä, mutta välillä on hyvä katsella omaa ympäristöään toisin silmin. Sitä kautta oppii arvostamaan olemassa olevaa.