Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Oho, tuli hieman kasvua – koostimme infopaketin asiakkaille

Lännen Omavoima laajenee Pirkanmaalle vuoden 2022 alusta alkaen. Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman lisäksi yhtiön osakkaiksi tulevat Leppäkosken Energia ja Valkeakosken Energia, minkä myötä Lännen Omavoiman koko kasvaa noin kaksinkertaiseksi.

Ajankohtaista on myös käyttöönotettava datahub, joka tarkoittaa sähkönkäyttöpaikkojen kulutustietojen ja asiakastietojen siirtämistä yhteiseen valtakunnalliseen tiedonvaihtojärjestelmään. Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään? Koostimme alle kysymyksiä ja vastauksia asiakkaan näkökulmasta.

Miksi Lännen Omavoimaan tulee uusia osakkaita?

Uusien osakkaiden ja kasvavien resurssien avulla pystymme ylläpitämään hintakilpailu­kykyämme ja tarjoamaan asiakkaillemme paikallisesti entistäkin parempia palveluja kiristyvässä kilpailutilanteessa. Isompana toi­mijana pystymme paremmin reagoimaan säh­könmyyntimarkkinoiden muutoksiin ja myös kehittämään uusia palveluja asiakkaillemme.

Säilyykö Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman tiivis yhteistyö edelleen?

Kyllä. Tutut paikalliset energiayhtiöt jatka­vat kuten ennenkin tarjoten omia sekä Län­nen Omavoiman palveluja tutusta yhteisestä asiakaspalvelunumerosta tai ­pisteistä Rau­malla ja Laitilassa. Koostimme tärkeimmät yhteystiedot tämän artikkelin loppuun.

Onko Lännen Omavoima enää jatkossa paikallinen?

Paikallisuus on keskeinen osa uudistuvan Län­nen Omavoiman strategiaa. Haemme valta­kunnallisesti kasvua sähkönmyynnissä, mutta pidämme jatkossakin vahvasti kiinni paikal­lisuudesta. Kaikkia osakkaita yhdistää hyvä palvelu, luotettavuus ja vastuullisuus, joka ilmenee asiakkaille tutuissa asiakaspalvelu­kanavissa ja ­pisteissä.

Miten tiedän, mistä yhtiöstä saan tarvitsemani palvelun?

Saat kaikki palvelut samasta asiakaspalvelu­numerosta tai paikallisista palvelupisteistä. Lännen Omavoima tarjoaa sähkönmyynnin lisäksi aurinkopaneeleita ja sähköautojen la­tausratkaisuja. Paikallisilla omistajayhtiöillä on lisäksi omilla alueillaan tarjolla muun muassa kaukolämpöpalvelut, valokuitu­ratkaisut ja sähköverkkopalvelut.

Vaikuttavatko tulevat muutokset laskutukseen?

Joissain tapauksissa kyllä. Rauman Energia Sähköverkon ja Vakka-Suomen Voiman verkko alueen asiakkaat, joilla on Lännen Omavoiman sähkösopimus, saavat jatkossakin Lännen Omavoimalta yhden laskun. Pelkän verkkopalvelumaksun laskutuksessa laskuttaja muuttuu Lännen Omavoimasta verkkopalveluyhtiöksi (Rauman Energia Sähköverkko tai Vakka-Suomen Voima), mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että mah­dollinen e-lasku- tai suoramaksusopimus pitää uusia. Huomioitavaa on, että tässä tapauksessa myös laskun saajan tilinumero on eri kuin ennen. Tiedotamme tästä toimin­taohjeineen asiakkaita, joita muutos koskee. Myös laskutusrytmiin tulee ensi vuonna muutos siten, että kaikki asiakkaat saavat jat­kossa laskun kuukausittain.

Mitä hyötyä on suoramaksusta tai e-laskusta?

E-lasku on nopea, helppo ja ympäristöystä­vällinen tapa maksaa laskut ja se voidaan lä­hettää kaikille yksityishenkilöille, joilla on käytössään verkkopankki. Säästyt tili- ja vii­tenumeroiden näppäilyltä, vain hyväksyntä verkko- tai mobiilipankissa riittää. Saat yksi­tyiskohtaisemmat ohjeet omasta pankistasi.

Mikä on datahub?

Sähkönkäyttöön liittyviä tietoja, kuten säh­könkäyttöpaikan kulutustiedot ja käyttöpai­kan asiakastiedot, tullaan sähkömarkkinalain mukaisesti siirtämään yhteiseen tiedonvaih­tojärjestelmään, datahubiin. Yhteinen jär­jestelmä parantaa sähkönkäyttäjän saamaa palvelua tiedonvaihdon eri osapuolten välillä ollessa reaaliaikaista. Koostimme toiseen artikkeliin lisätietoa datahubista, lue artikkeli tästä.

Toimiiko OMA Online jatkossa kuten ennenkin?

OMA Online tulee toimimaan jatkossa Lännen Omavoiman asiakkaille kuten ennenkin. Valitettavasti siirtymäaikana marras-joulukuussa palvelu on pois käytöstä arviolta joulukuun loppupuolelle asti.

Rauman Energian ja VSV:n verkkopalvelu- ja kauko­lämpöasiakkaille on avattu uudistettu OMA Raportti -palvelu. Aiheesta lisää Rauman Energian ja VSV:n sivuilla.

Ilmestyykö asiakaslehti painettuna myös jatkossa?

Kyllä. Työstämme parhaillaan uudistuvaa asiakaslehteä, josta kerromme lisää alku­vuodesta 2022.

---

Lännen Omavoima kasvaa, mutta paikallinen palvelu toimii kuten ennenkin:

  • Lännen Omavoiman, VSV-konsernin ja Rauman Energian asiakaspalvelu vastaa jatkossakin tutusta numerosta (02) 880 0 880
  • Muistathan, että palvelua saa myös chatissä, sähköpostilla ja somekanavissa
  • Paikalliset palvelupisteet Raumalla (Kairakatu 4) ja Laitilassa (Vihtorinkatu 2) palvelevat asiakkaita kuten ennenkin (käyntiasiakkaiden aukioloajat Rauman Energian ja VSV:n nettisivuilla)
  • Olemme laajentaneet puhelinasiakaspalvelun aukioloa! Saat hoidettua energia-asiasi arkisin kahdeksasta kahdeksaan (klo 8-20)

Paikallinen tekee hyvää.