Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Nettiyhteys: Mobiili vai langallinen, kuitu vai kupari?

Kenen viesti yhteyksien toimivuudesta on totta?

Jokainen meistä on kokenut turhautumista verkon hitauden tai pätkimisen vuoksi. Sivu ei lataudu, Netflix puuroutuu ja sähköpostiyhteys katkeaa.

Suostuisitko Sinä siihen, että kun naapuri nostaa pastakattilan hellalle, asuntosi valot himmenevät, koska sähköä ei ole resursoitu käyttöönne yksilöllisesti, vaan yhteisesti? Näin tapahtuu mobiiliyhteyksien maailmassa: lähiympäristössä tapahtuva kaistan käyttö vaikuttaa suoraan siihen, millainen yhteys sinun käyttöösi jää.

Suomen tietoliikenneyhteydet ovat epävarmasti toimivien mobiiliyhteyksien varassa: Helsingin Sanomien mukaan verkot ovat kuin tilkkutäkki. 40 % käyttäjistä kohtaa toistuvasti ongelmia yhteyden laadussa: kaistat ruuhkautuvat tai kuuluvuudessa on merkittäviä ongelmia katveiden vuoksi. (HS 19.3.2019) Kuluttaja ei saa mobiiliverkon kautta hankkimaansa ja tarvitsemaansa tiedonsiirtonopeutta, vaikka maksaa siitä täyden hinnan.

Lisäksi poikkeukselliset sääolosuhteet tai maaston aiheuttamat katveet mahdollistavat mobiiliyhteyksien rampautumisen. Mastojen akuilla varaudutaan usein vain muutamien tuntien mittaisten sähkökatkojen selättämiseen, kun todellisuudessa tuhoja saatetaan korjailla vuorokausia. Miten huolto- ja toimintavarma on tällainen Suomi?

Suomi on kansainvälisesti valokuituyhteyksien hännänhuippua. Kun muualla Euroopassa jo perustetaan hankkeita väistyvästä kuparitekniikasta luopumiseksi, Suomessa kupariyhteyksiä myydään edelleen. Vertailu valokuituun osoittaa kuitenkin kiistattomasti, että kuparin kapasiteetti ei riitä enää nykypalveluiden vaatimaan kaistanleveyteen. Kuparissa ja langattomissa yhteyksissä siirtonopeuden rajallisuus ja yhteyden epästabiilius tulevat helposti erityisesti vaativien tarpeiden pullonkaulaksi.

Markkinointipuheissa joitakin tekniikoita verrataan valheellisesti valokuituun. Tällaisissa yhteyksissä vain pätkä asiakkaan biteistä kulkee kuidussa ja osa kuparissa tai jopa langattomasti: tällainen hybridituote ei voi koskaan päästä valokuidun kapasiteettiin ja toimintavarmuuteen.

Surullisinta on, että harhaanjohtavalla mainonnalla vaikeutetaan tarkoitushakuisesti tavallisen kuluttajan kykyä nähdä eroja eri tekniikoiden välillä.

Taulukossa on esillä eri tekniikoiden maksiminopeudet.

Voiko Suomi sallia epätasa-arvon kasvun?

Suomessa valokuidun vaikuttavuudesta tehtyjä tutkimuksia on julkaistu valitettavan vähän: sen sijaan Ruotsin VTT:näkin mainittu Rise on huomannut, että valokuitupenetraation kasvu ruotsalaiskunnissa on selvästi lisännyt bruttokansantuotteen sekä perustettavien yritysten määrän kasvua. Valokuidun saatavuus on siis merkittävä tekijä alueen elinvoimalle, työpaikkojen määrälle ja tulevaisuuspotentiaalille.

Suomeen ei ole rakentunut eikä ole rakentumassa markkinajättien toimesta sellaista tietoliikenneinfraa, joka tukisi suomalaisten tasa-arvoista osallistumista digitaaliseen tietoyhteiskuntaan.

Netplaza on Rauman Energian kumppani valokuituyhteyksien tarjoamisessa Rauman alueella. Tuotteemme on Täyskuitua®: meille on kunnia-asia toteuttaa se tekniikalla, joka varmasti toimii. Netplaza on jo vuosia ollut asiakastyytyväisyydessä ykkönen kaikkien operaattorien keskuudessa.

Valokuituinfra mahdollistaa Rauman digitaalisen vetovoiman kehittymisen sekä raumalaisten esteettömän osallistumisen digitalisoituvaan yhteiskuntaan.

Tommi Linna
toimitusjohtaja
Netplaza Oy