Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Mitä tarkoittaa datahub?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

​Kun suomalainen sähkön loppuasiakas asioi energiayhtiön kanssa vuonna 2022, kaikki tarvittava tieto sähkönmyyjän ja jakeluverkkoyhtiön välillä liikkuu keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän eli datahubin kautta. Aiemmin tiedot ovat sijainneet hajautetusti eri yhtiöiden järjestelmissä.

Järjestelmä nopeuttaa, yksinkertaistaa, parantaa ja tehostaa kaikkien osapuolten toimintaa, kun erilaiset sähkön käyttöön liittyvät ydintiedot sijaitsevat vain yhdessä paikassa. Keskitetyn ratkaisun etuja on myös se, että tiedot ovat yhdenvertaisesti ja samanaikaisesti kaikkien osapuolten saatavilla. Tietoja voi hakea kuitenkin vain se osapuoli kenellä on oikeudet datahubissa olevaan tietoon. Varmistaaksemme tietojen turvallisen jakamisen on kaikki asiakkaat ja käyttöpaikat voitava yksilöidä varmasti. Asiakastietojen yksilöintiin käytetään kuluttaja-asiakkailla henkilötunnusta ja yrityksillä y-tunnusta.

Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkönmyyjää ja 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan asiakkaitaan eli sähkön käyttäjiä.

Kuluttajan muutto ja muut sähkösopimukseen liittyvät muutokset ovat vain yksi esimerkki tiedonvaihtoa edellyttävistä tilanteista. Datahub voi myös käsitellä ja jalostaa sinne tallennettua tietoa. Suomessa laajasti käytössä olevien älykkäiden etäluettavien sähkömittareiden avulla jokaisesta käyttöpaikasta kertyy päivittäin paljon tietoja. Nämä tiedot, ja mahdolliset tulevaisuuden mobiilisovellukset, voivat tarjota sähkön kuluttajille täysin uusia palveluja.

Datahub ja älykkäät järjestelmät mahdollistavat myös sähkön käyttäjien osallistumisen kysyntäjoustoon. Kysyntäjoustossa on kyse sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottamisesta siten, että sähkönkäyttöä säädellään automaattisesti sähköverkon kuormituksen mukaan.

Suomen datahub otetaan käyttöön helmikuussa 2022.