Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Lisää turvallisuutta vähemmällä energialla

Laitilan Välimetsän katuvalot
Laitilan Välimetsän alueella on uusittu 144 valaisinta.

Uusilla katuvaloilla ja niihin liittyvillä toiminnoilla kehitetään turvallisuutta, tehokkuutta ja seurantaa. LED-valojen myötä energiankulutus putoaa peräti puoleen aiemmasta ja yöhimmennystoiminto takaa eri vuorokauden pimeisiin aikoihin parhaiten sopivan valaistuksen.

Laitilassa on uusittu viime aikoina ahkerasti katujen valaistustekniikkaa. Pidempi-ikäiset ja kulutukseltaan pienemmät LED-valot ovat korvanneet vanhoja elohopeavalaisimia.

– LED-valaisimien energiankulutus on pienempi verrattuna perinteisiin elohopea- ja monimetallivalaisimiin. Kyse on huomattavasta erosta, sillä energiankulutus putoaa vanhasta tekniikasta riippuen uusien LED-valojen ansiosta jopa puoleen siitä, mitä se aiemmin oli. Uusi tekniikka on myös toimintavarmempaa ja lamppujen vaihtoväli on huomattavasti pidempi, Laitilan kaupungin työpäällikkö Petri Hautakoski kertoo.

Pimeiden talvi-iltojen turvallisuutta parannetaan entistä harkitummalla valaistusteholla. Viimeisimpänä Laitilan kaupunki on uusinut Välimetsän asuinalueella 144 valaisinta sekä haja-asutusalueiden osalta 377 valaisinta.

– Uusissa valaisimissa on sisäänrakennettuna yöhimmenystoiminto, jonka avulla pudotamme yöajaksi kokoojakaduilla tehon 50 prosenttiin ja asuinalueilla 30 prosenttiin. Tähän aikaan vuodesta hämäräkytkin sytyttää valot myöhään iltapäivällä ja ne palaa täydellä teholla myöhäiseen iltaan asti, jonka jälkeen ne himmenevät yön ajaksi. Aamukuudelta palataan taas täyteen tehoon, joka on päällä siihen asti, että päivä valkenee.

Hautakoski on saanut uusista valaistuksista positiivista palautetta kaupungin asukkailta.

– Turvallisuuden tunne on lisääntynyt entisestään. Lisäksi uuden tekniikan ekologisuuteen ollaan oltu erittäin tyytyväisiä. Tämä on meille tärkeä asia, sillä Laitila on HINKU-kaupunki.

Virranmittausyksiköt koekäytössä

Laitilan kaupungin valaistusverkosto pitää sisällään noin 1650 valaisinta. Näiden kunnossapidosta vastaa yhteistyökumppani Vertek. Mahdollisista häiriöistä voi kuka tahansa ilmoittaa Petri Hautakoskelle sähköpostitse.

– Valtatie 8 ja Kaukolantie ovat valtion teitä, joiden kunnossapidosta huolehtii ELY-keskus. Kaukolantiestä on kaksi kilometriä Kasitien puoleisesta päästä ELY-keskuksen ylläpitämää valaistusta ja siitä eteenpäin siitä huolehtii Laitilan kaupunki, Hautakoski tarkentaa.

– Yhteistyömme Vertekin kanssa toimii mukavasti. Toki he elävät niin sanotusti säiden armoilla, eli esimerkiksi myrskyaikoihin toimitusajat saattavat ymmärrettävästi olla hieman pidempiä. Mitään haasteita ei kuitenkaan ole ollut, vaan hommat on hoidettu sovitusti.

Seuraavaksi uutta sisäänrakennetulla yöhimmenystoiminnolla varustettua valaisintekniikkaa asennetaan Papinpellon, Kaukolan, Vierumäen ja Samppanummen sekä hankeavustuksen kohtalosta riippuen mahdollisesti myös Valkojärven alueelle. Etähallittavan automaatio-ohjausjärjestelmien yhteyteen otettiin tammi-helmikuun taitteessa koekäyttöön virranmittausyksiköitä.

– Tämä kokeilu alkaa haja-asutusalueilla. Virranmittausyksiköiden avulla saamme suoraan järjestelmän kautta palautetta vikaantumisista. Mittaamme keskuksissa kaikkia kolmea vaihetta, ja mikäli normaaliin virrankulutukseen nähden esiintyy poikkeamia, pystymme reagoimaan nopeammin.