Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

Kulutusjousto: Paikalliset energiayhtiöt kutsuvat asiakkaat mukaan sähkömarkkinoille

Kulutusjousto, aurinkoenergia
Jo nyt kulutusjouston kanssa joissakin talouksissa voi toimia aurinkopaneelijärjestelmä ja tulevaisuudessa kulutusjouston parina toimivat myös sähköautot sekä erilaiset akut.

Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman yhdessä omistama myyntiyhtiö Lännen Omavoima on neljän muun energiayhtiön kanssa mukana Asiakas energiavaikuttajana -tutkimushankkeessa koskien sähkön käyttäjän osallistamista energiamarkkinoiden muutokseen.

-Sähkön tuotantorakenne on historiallisen muutoksen keskellä. Osana ilmastonmuutoksen torjuntaa uusiutuvaan energiaan perustuvan sähköntuotannon osuus kokonaistuotannosta kasvaa samalla, kun osa perinteisemmistä tuotantomuodoista poistuu markkinoilta, Lännen Omavoiman riskienhallintapäällikkö Marko Kuittinen taustoittaa.

Sähkömarkkinoilla on totuttu siihen, että sähköntuotanto sopeutuu ajallisesti vaihtelevan sähkönkulutuksen mukaan. Viime vuosina koettu kehitys johtaa siihen, että sähköjärjestelmän joustavuus heikkenee, mikä voi näkyä asiakkaille esimerkiksi voimakkaina hintamuutoksina.

-Silloin kun sähköä on saatavilla paljon, on hinta edullisempaa ja vastaavasti kun sähköä on saatavilla niukemmin, voi hinta nousta erittäin korkealle. Jatkossa onkin järkevää, että myös sähkön kulutus sopeutuu sähköntuotannon vaihteluun. Tätä kutsutaan sähkön kulutusjoustoksi, Kuittinen kertoo.

Silloin kun sähköä on saatavilla paljon, on hinta edullisempaa ja vastaavasti kun sähköä on saatavilla niukemmin, voi hinta nousta erittäin korkealle. Jatkossa onkin järkevää, että myös sähkön kulutus sopeutuu sähköntuotannon vaihteluun.

-Kulutusjouston avulla asiakkaat voivat vaikuttaa omaan sähkölaskuunsa ja vaikuttaa omalta osaltaan ilmastonmuutoksen hillintään ilman että asiakkaan normaali arki häiriintyy, Kuittinen jatkaa.

Energiayhtiöt etsivät mukaan sopivia asiakkaita

Lännen Omavoima tuottaa yhdessä Rauman Energian ja Vakka-Suomen Voiman kanssa asiakkailleen palvelun, jossa kulutusjousto toteutuu tuntitasolla paremman tuloksen saavuttamiseksi. Lisäksi asiakkaat saavat käyttöönsä palvelun, joka mahdollistaa sähkönkäytön reaaliaikaisemman seuraamisen. Näin asiakas näkee sähkönkulutukseen tekemänsä muutokset nopeammalla syklillä.

-Suomessa sähkölämmittäjät ovat tottuneet ohjaamaan sähkönkulutustaan edulliselle ajalle. Esimerkiksi lämminvesivaraaja on kytketty päälle ohjausten avulla yöaikaan. Mikäli Älyverkkotyöryhmän linjaukset etenevät lainsäädäntöön saakka, ollaan edellä mainituista kuormanohjauksista luopumassa joidenkin vuosien kuluttua, Marko Kuittinen sanoo.

Paikalliset energiayhtiöt hakevatkin nyt mukaan hankkeeseen osallistumisesta kiinnostuneita asiakkaita. Ensisijaisina kohteina ovat sähkölämmitteiset omakotitalot tai taloudet, joissa on sähköllä lämmitettävä suurehko lämminvesivaraaja. Tyypillisesti tällaisten kohteiden sähkönkulutus on yli 15000 kWh vuodessa.

-Sähkölämmitys tai sähköllä lämmitettävä vesivaraaja ovat kotien luontaisia lämpövarastoja. Haluamme kerätä asiakkaiden kokemuksia kulutusjoustoon osallistumisesta sekä tietoa erilaisten kiinteistöjen joustopotentiaalista. Tulosten avulla jatkokehitämme asiakkaille uusia palveluita, Kuittinen selvittää.

Noin vuoden mittainen kokeilujakso on asiakkaille ilmainen ja asiakkaat hyötyvät sähkönkäytön ajoittamisesta oikeaan ajankohtaan.

-Käytön ajoittaminen hoituu automaattisesti, vaikka uskonkin, että ainakin kokeilujakson alussa asiakkaita kiinnostaa tulosten seuranta. Halutessaan asiakas voi myös itse tehdä muutoksia ohjauksiin.

Jo nyt kulutusjouston kanssa joissakin talouksissa voi toimia aurinkopaneelijärjestelmä ja tulevaisuudessa kulutusjouston parina toimivat myös sähköautot sekä erilaiset akut.

-Sähköautojen latauksen ajoittaminen oikeaan ajankohtaan pienentää latauksesta aiheutuvia päästöjä sekä tulee kuluttajalle edullisemmaksi. Älykäs järjestelmä huolehtii, että akut ovat täynnä liikkeelle lähdettäessä ja akut on ladattu edullisen sähkön aikaan. Lisäksi tulevaisuudessa asiakkaat voivat hyötykäyttää kodin luontaiset lämpövarastot ja vaikuttaa sen avulla sähkön hintaansa, Kuittinen luettelee esimerkkejä.

  • Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan hankkeeseen? Lue lisää tästä.