Lehti kodista, asumisesta ja hyvästä energiasta

36 kilometriä voimajohtoa jykeville perustuksille

Projektipäällikkö Juho Jussila jykevillä perustuksilla Raumalla valtatie 12:n varressa Äyhön liikekeskuksen alueella. Tällä alueella työskennellään vaativissa olosuhteissa ensi keväänä.

Raumalla Kodisjoentien varressa sijaitsevan Lähdepellon urheilualueen pysäköintipaikka on vilkas. Viime keväänä Lähdepellon suunnalla liikkuneet saivat nähdä lähietäisyydeltä, kun pysäköintialueella sijainneet vanhat voimajohdon puupylväät vaihtuivat uusiin teräspylväisiin.

Kyseessä on Satavakka Oy:n mittava saneerausprojekti, jossa rakennetaan suurjännitteistä 110 kV:n johtoa Kalannin ja Rauman Kairakadun sähköaseman välille tämän ja ensi vuoden aikana. Projektin aikana saneerataan vuonna 1966 rakennettu voimajohto, jolla on pituutta 36 kilometriä.

– Perustustyöt ja pylväiden kokooonpano alkoivat keväällä Lähdepellon ja Helistölän läheisyydessä. Lähdepellon alue on tähän mennessä ollut se, mikä on merkittävimmin näkynyt ihmisille, projektipäällikkö Juho Jussila kertoo.

Syksyn aikana johtoa rakennetaan Kalannin ja Ihoden välillä ja Ihodesta Raumalle ensi talven aikana. Jykevät perustukset eri puolilla reittiä kertovat ohikulkijoille sen, missä projekti tulee näkymään ensi kesään mennessä.

Yksi näkyvimmistä paikoista on Raumalla valtatie 12:n varressa Äyhön liikekeskuksen ja Äyhönjärven alueella. Se tuleekin Jussilan mukaan olemaan yksi haastavimmista paikoista projektin aikana.

– Tulemme työskentelemään vilkkaasti liikennöidyllä alueella, jossa voimajohto viedään valtatie 12:n ja valtatie 8:n yli kohti Kairakatua. Tämä vaihe projektista on luvassa ensi keväänä ennen kuin voimajohdon saneerausprojekti on valmis kesällä 2022, Jussila ennakoi.

Myös projektin suunnittelu on ollut iso työ. Projektipäällikkö Juho Jussila kertoo suunnittelun alkaneen kesällä 2018.

– Suunnitteluvaiheessa olemme tehneet runsaasti esiselvityksiä, reittisuunnitelmia, ympäristöselvityksen, maastotutkimusta, maanomistajien kuulemiset ja maaperämittaukset. Ihan pienestä projektista ei ole kyse, Jussila vahvistaa.

Satavakka teki urakkasopimuksen TLT Building Oy:n kanssa kesällä 2020. Kyseessä on kokonaisuudessaan noin 5 miljoonan euron investointi.


Mikä Satavakka Oy?

  • Alueellinen sähköverkkoyhtiö, joka vastaa suurjännitteisestä jakeluverkkotoiminnasta (110 kV) Rauman, Laitilan ja Uudenkaupungin alueella.
  • Satavakan omistajat ovat paikalliset energiayhtiöt Rauman Energia Oy ja Vakka-Suomen Voima Oy
  • 1994 perustettu Satavakan verkko muodostaa liitynnän valtakunnalliseen kantaverkkoon, jonka päälle paikallinen sähkönjakelu rakentuu
  • Rauman Energia Sähköverkko Oy:n ja Vakka-Suomen Voiman sähkönsiirrosta suurin osa tulee Satavakan verkon kautta
  • Satavakka omistaa 85 kilometriä 110 kV:n johtoa
  • Satavakan asiakkaita ovat omistajayhtiöiden lisäksi Yara Suomi Oy ja Liikennevirasto (rautatie)